Tâhir Bûselik Saz Semâî - Kemani Riza Efendi
Composer Makam Form Usul Title View
Kemani Riza Efendi    1780-1852 Tâhir Bûselik Saz Semâî Aksak semâî . smaller | larger