Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Pesendide     Agir Semâî Ağir aksak semâî Selim III 1761-1808 Yellow book - p.395 view
Büzürk     Murabba Beste Hafif Selim III 1761-1808 Askinla havalandim, bīlāneligim gel de gör view
Hicâz     Peşrev Devr-i kebîr Selim III 1761-1808 . view
Sûz-i Dilarâ     Peşrev Ağir düyek Selim III 1761-1808 . view
Sabaasiran     Peşrev Fahte Selim III 1761-1808 . view
Hüseynî     Peşrev Devr-i kebîr Selim III 1761-1808 . view
Bûselik     Sarkı Evfer Selim III 1761-1808 Bir Pur Cefa view
Acem Aşîrân     Sarkı Aksak Selim III 1761-1808 Dinle Sozum view
Hüzzâm     Saz Semâî Aksak semâî Selim III 1761-1808 . view
Hüseynî     Saz Semâî Aksak semâî Selim III 1761-1808 . view
Büzürk     Saz Semâî Aksak semâî Selim III 1761-1808 . view
Arazbâr     Saz Semâî Aksak semâî Selim III 1761-1808 . view
Zâvil     Yürük Semâî Sengîn semâî Selim III 1761-1808 Olmus nisān-i tīr-i muhabbet cuvān iken view
Sûz-i Dilarâ     Yürük Semâî Yürük semâî Selim III 1761-1808 Ab ü tāb ile bu seb hāneme cānān geliyor view
 
© 2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good