Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Kürdîlihicâzkâr     Sarkı Curcuna Haci Arif Bey 1831-1885 Yellow book - p.231 view
Kürdîlihicâzkâr     Sarkı Müsemmen Haci Arif Bey 1831-1885 Iftirakindir Sebep view
Kürdîlihicâzkâr     Sarkı Aksak Haci Arif Bey 1831-1885 Muntazir Tesrifine view
Kürdîlihicâzkâr     Sarkı Aksak Haci Arif Bey 1831-1885 Nicin Terkeyleyip view
Kürdîlihicâzkâr     Sarkı Curcuna Haci Arif Bey 1831-1885 Sende Acep Ussaka view
Basit Isfahân     Sarkı Aksak Haci Arif Bey 1831-1885 Kim demis aklim alan cilve-i cânân oldu view
Kürdîlihicâzkâr     Sarkı Aksak Haci Arif Bey 1831-1885 Kanlar döküyor derdin ile, dîde-i giryân view
Rast     Sarkı Aksak Haci Arif Bey 1831-1885 Mukedder Derdi view
Kürdîlihicâzkâr     Sarkı Curcuna Haci Arif Bey 1831-1885 Gurub Etti Gunes view
Rast     Sarkı Türk aksagi Haci Arif Bey 1831-1885 Esti Nesimi view
Rast     Sarkı Curcuna Haci Arif Bey 1831-1885 Asik Oldur Kim Kilar view
Rast     Sarkı Curcuna Haci Arif Bey 1831-1885 Hatirimdan Cikmaz view
Rast     Sarkı Müsemmen Haci Arif Bey 1831-1885 Vuslatindan view
Hicaz Uzzâl     Sarkı Müsemmen Haci Arif Bey 1831-1885 Kamer cehre, perî-rû tende cânim view
Rast     Sarkı Türk aksagi Haci Arif Bey 1831-1885 Esti Nesibi Nev Bahar view
Karciğar     Sarkı Sengîn semâî Haci Arif Bey 1831-1885 Bir gonceye bir hâre nigâh eyledi bülbül view
Hicâz     Sarkı Türk aksagi Haci Arif Bey 1831-1885 Sayd Eyledi Bu Gonlumu view
Hicâz     Sarkı Türk aksagi Haci Arif Bey 1831-1885 Yine Vazi Felekten view
Evcârâ     Sarkı Ağir aksak Haci Arif Bey 1831-1885 Aldi aklim gulsen view
 
© 2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good