Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Neveser     Murabba Beste Zencîr Dede Efendi 1778-1846 Nasil edâ bilir ol dilber-i fedâyi görün view
Nevâ     Murabba Beste Muhammes Dede Efendi 1778-1846 Zeyn eden bag-i cihâni gül müdür bülbül müdür view
Tarzicedid     Nakis Aksak Semâî Aksak semâî Dede Efendi 1778-1846 Ben bendesiyem, bendesiyem, bendesiyem view
Hicâz     Nakis Beste Ağir düyek Dede Efendi 1778-1846 Ey cesm-i âhû hicr ile tenhâlara saldin beni view
Pesendide     Nakis Yürük Semâî Yürük semâî Dede Efendi 1778-1846 Ey âfet-i cân-i âsik âzâr view
Zîrgûleli Sûznâk     Nakis Yürük Semâî Yürük semâî Dede Efendi 1778-1846 Cânâ firâk-i askin ile "Sûznâk"inem view
Şevkutarab     Peşrev Devr-i kebîr Dede Efendi 1778-1846 . view
Bestenigâr     Peşrev Devr-i kebîr Dede Efendi 1778-1846 . view
Ferahfezâ     Peşrev Devr-i kebîr Dede Efendi 1778-1846 . view
Acem Aşîrân     Beste Zencîr Dede Efendi 1778-1846 Mes?¢mm-i h?¢tira b?ªy-i g?ºl-i saf?¢ bulag??r view
Sultânî Yegâh     Beste Zencîr Dede Efendi 1778-1846 Misâlini ne zemîn ü zamân görmüsdür view
Bûselik     Beste Remel Dede Efendi 1778-1846 Olduk Yine Bu Sevk Ile view
Bûselik     Beste Remel Dede Efendi 1778-1846 Olduk yine bu sevk ile mesrûr-u meserret view
Irak     Beste Remel Dede Efendi 1778-1846 Bir âh ile ol gonca feme hâlin ayân et view
Şevkefzâ     Beste Ağir Çember Dede Efendi 1778-1846 Ermesin view
Şehnâz Bûselik     Beste Lenk fahte Dede Efendi 1778-1846 Mushaf demek hatâdir ser safha-i hayâle view
Acem Aşîrân     Sarkı Ağir sengîn semâî Dede Efendi 1778-1846 Ey Lebleri Gonca view
Şevkefzâ     Sarkı Yürük semâî Dede Efendi 1778-1846 Seri Zulfu Amberinin view
Hicâz     Sarkı Aksak Dede Efendi 1778-1846 Indim Yarin Bahcesine view
Beyâtî     Sarkı Aksak Dede Efendi 1778-1846 Karsidan Yar Gule Gule view
Rast     Sarkı Yürük semâî Dede Efendi 1778-1846 Yuzundur Cihani view
Bûselik     Sarkı Ağir aksak semâî Dede Efendi 1778-1846 Zulfundedir Benim Bahti Siyahim view
Eviç     Sarkı Ağir aksak Dede Efendi 1778-1846 Yellow book - p.452 view
Hüseynî Zemzeme     Sarkı Cifte sofyân Dede Efendi 1778-1846 Yellow book - p.298 view
Segahmaye     Sarkı Ağir aksak semâî Dede Efendi 1778-1846 Sünbüle karsi acip percemin ihsân eyle view
Hicâz     Sarkı Düyek Dede Efendi 1778-1846 Askinla ben ey nâzenîn view
Rast     Sarkı Düyek Dede Efendi 1778-1846 Gorsem Seni Doyunca view
Hicâz     Sarkı Ağir düyek Dede Efendi 1778-1846 Ben Bilemedim view
Rast     Sarkı Ağir düyek Dede Efendi 1778-1846 Gozumde Daim view
Hicâz     Sarkı Semâî Dede Efendi 1778-1846 Ey Buti Nev Eda view
Rast     Sarkı Semâî Dede Efendi 1778-1846 Yine bir g?ºlnih?¢l aldi bu g??nl?ºm?º view
Bûselik     Sarkı Yürük semâî Dede Efendi 1778-1846 Dehr Olmada view
Hicâz     Sarkı Yürük semâî Dede Efendi 1778-1846 Yine Neseyi Muhabbet view
Hisâr     Yürük Semâî Yürük semâî Dede Efendi 1778-1846 Hevâ güzel yine gülsende gösteris günüdür view
Nihavendikebir     Yürük Semâî Yürük semâî Dede Efendi 1778-1846 Rencîde sakin olma nigâh eyledigimden ey ruhleri mâhim view
Ferahfezâ     Evfer Evfer Dede Efendi 1778-1846 . view
Rast     Kari Natik Yürük semâî Dede Efendi 1778-1846 RAST GET?R?P FEND ?LE SEYRETT? view
 
© 2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good