Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Rast     Medhal ??? Ferit Sidal 1925- . view
Nihâvend     Oyun Havası Sofyân Ferit Sidal 1925- . view
Dilkeş Hâverân     Peşrev Devr-i kebîr Ferit Sidal 1925- . view
Hicâz     Peşrev Hafif Ferit Sidal 1925- . view
Rast     Sarkı Düyek Ferit Sidal 1925- Bir Gonul Vardi view
Rast     Sarkı Düyek Ferit Sidal 1925- Hicran Olacaksa view
Sultânî Yegâh     Saz Eseri Nîm sofyân Ferit Sidal 1925- . view
Şehnâz     Saz Semâî Aksak semâî Ferit Sidal 1925- . view
Sâz Kâr     Saz Semâî Aksak semâî Ferit Sidal 1925- . view
Nişâbûrek     Saz Semâî Aksak semâî Ferit Sidal 1925- . view
Muhayyer Kürdî     Saz Semâî Aksak semâî Ferit Sidal 1925- . view
Mâhûr     Saz Semâî Aksak semâî Ferit Sidal 1925- . view
Hisâr Bûselik     Saz Semâî Aksak semâî Ferit Sidal 1925- . view
Hicâz Zîrgûle     Saz Semâî Aksak semâî Ferit Sidal 1925- . view
Hicâzkâr     Saz Semâî Aksak semâî Ferit Sidal 1925- . view
Bûselik     Saz Semâî Aksak semâî Ferit Sidal 1925- . view
Beyâtî Arabân     Saz Semâî Aksak semâî Ferit Sidal 1925- . view
Acem Aşîrân     Saz Semâî Aksak semâî Ferit Sidal 1925- . view
Ferahnâk     Saz Semâî Aksak semâî Ferit Sidal 1925- . view
 
2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good