Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Hicaz Uzzâl     Yürük Semâî Yürük semâî Zaharya Efendi ?-1740 Terkeyledi gerci beni ol mâh cemâlim view
Sûz-i Dilarâ     Yürük Semâî Yürük semâî Selim III 1761-1808 Ab ü tâb ile bu seb hâneme cânân geliyor view
Nihavendikebir     Yürük Semâî Yürük semâî Dede Efendi 1778-1846 Rencîde sakin olma nigâh eyledigimden ey ruhleri mâhim view
Nihâvend     Yürük Semâî Yürük semâî Tanbûrî Ali Efendi 1836-1890 Bilmezdim özüm gamzene meftûn imisim ben view
Muhayyer     Yürük Semâî Yürük semâî Sadullah Ağa 1730-1807 Bir elif cekti yine sîneme cânân bu gece view
Hüseynî     Yürük Semâî Yürük semâî Tab-i Mustafa Efendi 1705-1770 Dök dîdeden esk-i teri sermâyesiz olmaz view
Hüseynî     Yürük Semâî Yürük semâî Tab-i Mustafa Efendi 1705-1770 Ben gibi sana âsik-i üftade bulunmaz view
Hisâr Bûselik     Yürük Semâî Yürük semâî Zekaî Dede 1816-1885 Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düsürdüm view
Hisâr     Yürük Semâî Yürük semâî Dede Efendi 1778-1846 Hevâ güzel yine gülsende gösteris günüdür view
Bûselik Aşîrân     Yürük Semâî Yürük semâî Hafiz Rifat Molla - Acil ey gonca dehânim sana gül gül dediler view
Bestenigâr     Yürük Semâî Yürük semâî Abdülkadir Meragi 1353-1435 Dervis Recayi view
Basit Isfahân     Yürük Semâî Yürük semâî Kücük Mehmed Ağa ?-1800 or 1803 Ey dil heves-i vuslat-i cânân sana düsmez view
Zâvil     Yürük Semâî Sengîn semâî Selim III 1761-1808 Olmus nisân-i tîr-i muhabbet cuvân iken view
 
© 2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good