Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Hicâz     Zeybek ??? Harmandali Mechul - . view
Hicâz     Zeybek ??? Y Madran - . view
Hicâzkâr     Zeybek ??? Anonim - . view
Hicâzkâr     Zeybek ??? Canakkale Mechul - . view
Hicâzkâr     Zeybek ??? Yagcilar - . view
Hüseynî     Zeybek ??? Kerimoglu Hamdi Ozbay - . view
Hüseynî     Zeybek ??? Kirkagac - . view
Hüseynî     Zeybek ??? Sari - . view
Hicâz     Zeybek ??? ??? - . view
Karciğar     Zeybek ??? Koyundere - . view
Karciğar     Zeybek ??? Selahattin Altinbas - . view
Nikrîz     Zeybek ??? Anonim - . view
Rast     Zeybek ??? ??? - . view
Hicâz     Zeybek ??? Aydin Mechul - . view
Hicâz     Zeybek ??? Anonim - Izmir view
Hicâz     Zeybek ??? Zeki Duygulu - . view
Bûselik     Zeybek Ağir aksak Rauf Yekta 1871-1935 . view
Mâhûr     Zeybek Ağir aksak Anonim - . view
Sûznâk     Zeybek Ağir aksak Anonim - Selanik Zeybegi view
Hicâzkâr     Zeybek ??? ??? - . view
Mâhûr     Zeybek Oynak Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Beyâtî Arabân     Zeybek Zeybek Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Nihâvend     Zeybek ??? ??? - . view
Sûznâk     Zeybek ??? ??? - . view
Acem Aşîrân     Zeybek Aksak Sedat Öztoprak 1890-1942 . view
Hicâzkâr     Zeybek Aksak Anonim - Selanik Zeybegi view
Mâhûr     Zeybek Aksak Anonim - . view
Nikrîz     Zeybek Aksak Tanbûrî Cemil Bey 1871-1916 . view
Uşşak     Zeybek Aksak Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Bûselik     Zeybek Ağir aksak Ahmet Yekta - . view
 
2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good