Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Hicâz Hümâyûn     Nakis Yürük Semâî Yürük semâî Sadullah Ağa 1730-1807 Nideyim sahn-i cemen seyrini cânânim yok view
Hicâz Hümâyûn     Oyun Havası ??? Temel Sükrü Dogru - . view
Hicâz Hümâyûn     Peşrev Çember Veli Dede 1808?-1860? . view
Hicâz Hümâyûn     Peşrev Devr-i kebîr Tanbûrî Osman Bey 1816-1885 . view
Hicâz Hümâyûn     Peşrev Çember Sahbi Meçhul - . view
Hicâz Hümâyûn     Beste Çember Gevrek Zade Mustafa Aga - Hasreti Ruyinle view
Hicâz Hümâyûn     Rûmeli Türküsü Devr-i tûrân ??? - Yellow book - p.586 view
Hicâz Hümâyûn     Sarkı Aksak Alaeddin Yavaşça 1926- Kimseyi Boyle Perisan Etme view
Hicâz Hümâyûn     Saz Semâî Aksak semâî Lavtacı Andon ?-1915? . view
Hicâz Hümâyûn     Saz Semâî Aksak semâî Yusuf Paşa 1840-1895 . view
Hicâz Hümâyûn     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Hicâz Hümâyûn     Saz Semâî Aksak semâî Veli Dede 1808?-1860? . view
Hicâz Hümâyûn     Saz Semâî Aksak semâî Yusuf Nalkesen - . view
 
© 2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good