Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Nikrîz     Murabba Beste Muhammes Buhurizade Itrî 1640-1711 Câni kûllâb-i ser-i zülfün ceker senden yana view
Nevâ     Murabba Beste Muhammes Dede Efendi 1778-1846 Zeyn eden bag-i cihâni gül müdür bülbül müdür view
Hüseynî     Peşrev Muhammes Lavtacı Andon ?-1915? view
Neveser     Peşrev Muhammes Demetri Kantemir 1673-1723 . view
Müsteâr     Peşrev Muhammes Kemençecı Nikolaki -1915? . view
Mâhûr     Peşrev Muhammes Tanbûrî Cemil Bey 1871-1916 . view
Kürdîlihicâzkâr     Peşrev Muhammes Tanbûrî Cemil Bey 1871-1916 . view
Hüzzâm     Peşrev Muhammes Hasan Soysal - . view
Hüzzâm     Peşrev Muhammes Seyfettin Osmanoğlu 1874-1926 . view
Nişâbûrek     Peşrev Muhammes Tanbûrî Osman Bey 1816-1885 . view
Sabâ     Peşrev Muhammes Tarik Kip 1927-2000 . view
Şevkefzâ     Peşrev Muhammes Tanbûrî Numan Ağa 1750-1834 . view
Mâhûr     Peşrev Muhammes Tanbûrî Cemil Bey 1871-1916 view
Hicâz Bûselik     Peşrev Muhammes ??? - . view
Yegâh     Peşrev Muhammes Tanbûrî Osman Bey 1816-1885 . view
Tâhir Bûselik     Peşrev Muhammes Kemani Riza Efendi 1780-1852 . view
Sûznâk     Peşrev Muhammes Leon Hancıyan - . view
Sultânî Yegâh     Peşrev Muhammes Refik Fersan 1893-1965 . view
Sultânî Yegâh     Peşrev Muhammes Kanuni Haci Arif Bey 1862-1911 . view
Sevkidil     Peşrev Muhammes Ahmed Ağa - . view
Hüseynî     Peşrev Muhammes Kemençecı Nikolaki -1915? . view
Hüseynî     Peşrev Muhammes Lavtacı Andon ?-1915? . view
Hisâr Bûselik     Peşrev Muhammes Kayhan Sentin - . view
Eskisipihr     Peşrev Muhammes Dilhayat Kalfa 1710-1780 . view
Dilkeş Hâverân     Peşrev Muhammes Tanbûrî Ahmed Bey ?-? . view
Büzürk     Peşrev Muhammes Nayi Osman Dede 1652-1730 . view
Bûselik     Peşrev Muhammes Kemençecı Nikolaki -1915? . view
Beyâtî Arabân     Peşrev Muhammes Gazi Giray Han 1554-1607 . view
Arazbâr     Peşrev Muhammes Corci - . view
Acem Aşîrân     Peşrev Muhammes Refik Fersan 1893-1965 . view
Acem Aşîrân     Peşrev Muhammes Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 . view
Acem Aşîrân     Peşrev Muhammes Gazi Giray Han 1554-1607 . view
Acem Aşîrân     Peşrev Muhammes Tanbûrî Emin Ağa - . view
Evc Mâye     Peşrev Muhammes Gazi Giray Han 1554-1607 . view
Ferahfezâ     Peşrev Muhammes Tanbûrî Cemil Bey 1871-1916 . view
Hicâzkâr     Peşrev Muhammes Tanbûrî Cemil Bey 1871-1916 . view
Hicâz Aşîrân     Peşrev Muhammes Ismet Ağa - . view
Hicâz     Peşrev Muhammes Fethi Karamahmutoglu - . view
Ferahnâk Aşîrân     Peşrev Muhammes Fethi Karamahmutoglu - . view
Ferahnâk     Peşrev Muhammes Ahmet Hatipoğlu - . view
Ferahfezâ     Peşrev Muhammes Zeki Mehmed Ağa 1776-1846 . view
Hisâr Bûselik     Peşrev Muhammes ??? - . view
Hicâz     Beste Muhammes Cerrahpasa Müezzini - Dusse zülfünden arak ruhsâr-i cânân üstüne view
Kürdî     Beste Muhammes Hafiz Rifat Molla - Kametin serv-I sehîdir, ârizin berk-i cemen view
Acem Aşîrân     Beste Muhammes Zekaî Dede 1816-1885 Bin cefa gorsem ey sanem senden view
Nişâbûr     Beste Muhammes Tanbûrî Ali Efendi 1836-1890 Renc-i hâtir vermesin feryâd-ü efgânlar sana view
 
© 2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good