Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Acem     Medhal Hafif Alaeddin Yavaşça 1926- . view
Büzürk     Murabba Beste Hafif Selim III 1761-1808 Askinla havalandim, bīlāneligim gel de gör view
Nihâvend     Peşrev Hafif Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 . view
Nihâvend     Peşrev Hafif Refik Fersan 1893-1965 . view
Rast     Peşrev Hafif Refik Fersan 1893-1965 . view
Segâh     Peşrev Hafif Tanbûrî Osman Bey 1816-1885 . view
Sultânî Yegâh     Peşrev Hafif Refik Fersan 1893-1965 . view
Tarzinevin     Peşrev Hafif Bestekari Meçhul - . view
Uşşak     Peşrev Hafif Mehmed Çelebi ?-1500 . view
Uşşak     Peşrev Hafif Tanbûrî Osman Bey 1816-1885 . view
Uşşak     Peşrev Hafif Tanbûrî Osman Bey 1816-1885 . view
Zâvil     Peşrev Hafif Zeki Mehmed Ağa 1776-1846 . view
Neveser     Peşrev Hafif Yusuf Paşa 1840-1895 . view
Mâhûr     Peşrev Hafif Rauf Yekta 1871-1935 . view
Hüseynî Aşîrân     Peşrev Hafif Nuri Halil Poyraz 1885-1950 . view
Acem Kürdî     Peşrev Hafif Refik Fersan 1893-1965 . view
Beyâtî     Peşrev Hafif Seyfettin Osmanoğlu 1874-1926 . view
Bûselik     Peşrev Hafif Alaeddin Yavaşça 1926- . view
Beyâtî     Peşrev Hafif Seyfettin Osmanoğlu 1874-1926 view
Evcârâ     Peşrev Hafif Vefik Atac - . view
Gülizâr     Peşrev Hafif Tanbûrî Isak 1745-1814 . view
Gülizâr     Peşrev Hafif Baytar - . view
Hicâz     Peşrev Hafif Ferit Sidal 1925- . view
Hicâz     Peşrev Hafif Hasan Soysal - . view
Hicâz     Peşrev Hafif Refik Fersan 1893-1965 . view
Hisâr Bûselik     Peşrev Hafif Zeki Mehmed Ağa 1776-1846 . view
Bûselik     Beste Hafif Buhurizade Itrî 1640-1711 Her Gordugu view
Acem     Beste Hafif Enfi Hasan Ağa - Sabā ki best ura o zülfe müsknāb kokar view
Büzürk     Beste Hafif Üçüncü Selim - Askinla Havalandim view
Dügâh     Kâr Hafif Haci Faik Bey ?-1890 pek sevdim efendim view
 
© 2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good